Зміни в Клієнтській угоді

29.01.2014 / 16:40

Шановні Клієнти та Партнери!

Повідомляємо вам, що Клієнтська угода зазнала ряд змін:

  • У пункт 7.5 внесено уточнення і тепер він буде викладений у редакції:

  • Для режиму Instant Execution в момент обробки клієнтського розпорядження відбувається порівняння ціни, зафіксованої в розпорядженні, та поточної ціни. У разі, якщо поточна ціна дозволяє виконати розпорядження - воно буде виконано. Якщо поточна ціна змінилася, Компанія має право відхилити дане розпорядження (при цьому Клієнт отримує повідомлення "Немає ціни / Off quotes") або запропонувати відправку розпорядження за новою ціною ("Requote"). Клієнт може погодитися із запропонованою ціною протягом 3 секунд або відмовитися від відправки повторного розпорядження. Згода з Requote не дає гарантій здійсненняторгової операції, а лише відправляє нове розпорядження за запропонованою ціною.
  • Додані пункт 14.9 та підпункт 14.9.1, що визначають дії Компанії при надмірній інтенсивності запитів Клієнта. Вони викладені в такій редакції:

  • Клієнт погоджується з тим, що інтенсивність відправки торгових запитів з клієнтського термінала на сервери Компанії не повинна створювати надмірного навантаження, що ускладнює обробку розпоряджень інших Клієнтів.

    Компанія має право припинити обробку клієнтських розпоряджень на рахунках Клієнта при систематичному та/або грубому порушенню ним умов пункту 14.9.

Всі операції, щодо яких застосовні дані зміни, будуть регулюватися відповідно до нової редакції Клієнтської угоди з 30.01.2014 з 00:00 (час серверний). Будь ласка, враховуйте цю інформацію при здійсненні своїх торгових операцій.

З повагою,
RoboForex

RoboForex - міжнародна брокерська компанія. Головний офіс організації знаходиться в Новій Зеландії, а представництва працюють в більш ніж 10 країнах світу. Високий рівень якості надання послуг і сервісів, прозорість умов компанії відзначені цілим рядом престижних міжнародних фінансових премій. Компанія є членом незалежних контролюючих організацій, таких як ЦРФІН і Financial Services Complaints Ltd. Це дає додаткові гарантії дотримання всіх прав і безпеки вкладень кожного нашого клієнта.