Як працює Smart Stop Out в платформі cTrader?

Функціонал Smart Stop Out в платформі cTrader забезпечує максимальну безпеку рахунків трейдера. Дана логіка замінює Fair Stop Out платформи cTrader, оскільки використовує більш просунутий алгоритм.

Якщо Margin Level, показаний в панелі балансу (див. ілюстрацію), падає нижче Smart Stop Out Level, позиції почнуть закриватися та закриватимуться до тих пір, поки рівень Margin Level не досягне Smart Stop Out Level.

Логіка Smart Stop Out закриє лише мінімально необхідну частину найбільшої з позицій для того, щоб безпечно відновити Margin Level та якомога довше захищати саму позицію, точку входу позиції та торговий рахунок.

Приклад роботи функціоналу Smart Stop Out:

Ваш рахунок має такі параметри:
Баланс: 500 USD
Плече: 1:500
Smart Stop Out: 50%
Еквіті: 500 USD

На вашому рахунку дві відкриті позиції:
BUY: 200 000 по USDJPY
BUY: 50 000 по USDJPY
У обох позицій однакова ціна входу.

Значення Margin Level на рахунку становить 100%. Коли значення Margin Level досягає 100%, позиції, що вимагають додаткової маржі, не відкриваються.

Коли ціна USDJPY впаде більш ніж на 10 пунктів, рівень Margin Level опуститься нижче 50% та активує функцію Smart Stop Out.

Розрахунок:
Величина пункта для 250 000 USDJPY: 2 500 JPY (24,67 USD)
Збиток в пунктах: 10,2
Нереалізовані прибуток/збиток: 24,67 USD * 10,2 = 251,63 USD
Еквіті: 500 USD - 251,63 USD = 248,37 USD
Рівень Margin Level: 248,37 USD / 500 USD * 100% = 49,7%

Примітка: щоб більш наочно пояснити роботу функціонала Smart Stop Out, в даному прикладі не враховуються спред та комісії брокера.

При досягненні рівня Smart Stop Out автоматика платформи повинна буде зреагувати для відновлення Margin Level рахунку вище поточного значення SSO. cTrader частково закриє найбільшу з позицій для того, щоб звільнити кількість необхідної маржі (можливо незначне округлення значення до найближчої 1 000 одиниць).

В даному випадку позиція об'ємом в 200 000 USDJPY буде модифікована в 198 000 USDJPY шляхом продажу 2 000 USDJPY.

Закриття 2 000 USDJPY при падінні ціни на 10,2 пункту призведе до втрати 2,01 USD. Даний збиток дозволить зменшити необхідний для підтримки позиції обсяг маржі на 4 USD. Нижче показано, яким чином ця подія вплине на розглянуту ситуацію.

Баланс: 497,99 USD

Розрахунок:
Величина пункта для 2 000 USDJPY: 0,19736 USD
Збиток в пунктах: 10,2
Сума збитку: 0,19736 USD * 10,2 = 2,01 USD

Використана маржа для 248 000 USD/JPY: 496 USD
Нереалізовані прибуток/збиток: 249,64 USD

Розрахунок:
Величина пункту для 100 000 USD/JPY: 1 000 JPY
Обсяг відкритих позицій: 2,48 лота
Збиток в пунктах: 10,2

1 000 * 2,48 * 10,2 = 25 296 JPY

Ставка USDJPY: 101,33
Нереалізовані прибуток/збиток: 25 296 JPY / 101,33 USDJPY = 249,64 USD

Еквіті = 248,35 USD

Розрахунок:
Баланс: 497,99 USD
Нереалізовані прибуток/збиток: 249,64 USD
Еквіті: 497,99 USD - 249,64 USD = 248,35 USD
Використана маржа: 496 USD

Margin Level = 248,35 USD / 496 USD = 50,07%

В результаті рівень Margin Level рахунку підвищився до 50,07%, ставши результатом виконання алгоритму Smart Stop Out з мінімальним впливом на баланс торгового рахунку.